top of page

Gemwaith wedi ei wneud â llaw ym Mro Morgannwg, gan ddefnyddio arian, gwydr, piwter a chopr. 

 

Mae defnyddio fy ochr greadigol wedi dod yn bwysicach i mi nag y byddwn wedi ei ddychmygu erioed, a dw i wrth

fy modd yn gallu rhannu fy nghynnyrch creadigol gyda chi.

Handmade jewellery made in the Vale of Glamorgan, using silver, glass, pewter and copper. 

Using my creative side has turned out to be far more important to me than I ever imagined, and I'm delighted to be able to share my creative output with you.

Dim ond ar gael yma.

Exclusively available here.

  • Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
bottom of page