top of page

Prosesau

Dw i'n gweithio fel arfer yn arian, copr, enaml a gwydr. 

Dw i wedi cofrestru gyda'r Swyddfa Brawf (Birmingham) a darnau wedi eu gwneud ag arian sterling yn cael eu nodau prawf. Dilysnod yw eich gwarant bod defnyddiau sy'n cael eu gwerthu fel metalau drydfawr yn diffuant. Dych chi'n gallu gweld mwy am nodau prawf yma.

Processes

I work primarily in copper, silver, enamel and glass. 

I am registered with the Assay Office (Birmingham) and pieces made using sterling silver are hallmarked. Hallmarking is your guarantee that materials sold as precious metals are genuine. You can see more about hallmarking here.

GRh hallmark.jpg
bottom of page